top of page
ae2f3cb1f5d64c36c10ad8a5e8546e7e.jpg

Зорана Живојиновић  -председник

Верица Михаиловић- представник запослених

Драгана Золотић- представник запослених

Саша Симић- представник локалне самоуправе

Горан Гајевић- представник локалне самоуправе

Мирослав Ивановић-представник локалне самоуправе

Лидија Лазаревић-представник родитеља

Андријана Срећковић-представник родитеља

Ана Лазић- представник родитеља

Виолета Кешељ- представник школског синдиката

Чланови   школског   одбора

bottom of page