top of page

Списак запослених

 

 

АЛЕКСИЋ ЧУЧАК МАЈА – психолог

АНДРИЋ БИЉАНА-наставник географије

АНТИЋ МИЛЕНА – наставник историје

АНТОНИЋ НИКОЛА – наставник биологије

АЋИМОВИЋ ВИОЛЕТА – наставник енгл.језика

БОГДАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА- проф.разр. наставе

БУШИЋ РАДА- проф.разр.наставе

ВАСИЉЕВИЋ БОРА-помоћни радник

ВАСИЉЕВИЋ ДУШАНКА-помоћни радник

ВЕЛИМИРОВИЋ АЛЕКСАНДАР- вероучитељ

ВЕЛИЧКОВИЋ ЉУБОДРАГ-домар

ВЕСИЋ РАДОСЛАВА-помоћни радник

ВИДАКОВИЋ МИЛЕНА-помоћни радник

ВУКОСАВЉЕВИЋ ВЕСНА-наставник физике

ВУКОТИЋ БОЈАНА-наставник немачког језика

ГАЈИЋ ДРАГИЦА-проф.разр.наставе

ГАЈИЋ ВЕРКА-помоћни радник

ГОШЊИЋ АНА-проф.разр.наставе

ДАБИЋ НЕДА-наставник српског језика

ДАНИЧИЋ ЈЕЛЕНА-наставник математике

ДАНОЈЛИЋ МИЛАН-ложач

ДЕВЕЏИЋ ДАРКО - секретар

ДРАГАШ АНИЦА-проф.разр.наставе

ДРАГАШ ДМИТАР-проф.разр.наставе

ДУДУЈ ЈЕЛЕНА- наставник математике

ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН-наставник географије

ЂУРЂИЋ ЗОРИЦА-помоћни радник

ЖИВАНОВИЋ БОРКА-проф.разр.наставе

ЖИВОЈИНОВИЋ ЗОРАНА –наставник историје

ЖИВОЈИНОВИЋ ДРАГАН-наставник физичког васпитања

ЖИВКОВИЋ КАТАРИНА- наставник немачког језика

 ЗОЛОТИЋ ДРАГАНА-психолог

ИКОНИЋ ЉИЉАНА –проф.разр.наставе

ИКОНИЋ ЗОРАН-наставник техничког образовања

ИЛИЋ ГОРДАНА-наставник техничког образовања

ИЛИЋ  ГОРДАНА-помоћни радник

ИЛИЋ ЈЕЛЕНА-проф.разр.наставе

ИЛИЋ САЊА-проф.разр.наставе

ИВАНОВИЋ МИРА-проф.разр.наставе

ИВКОВИЋ НИКОЛИЋ ИВАНА-проф.разр.наставе

ИВОШЕВИЋ ПРЕДРАГ -наставник математике

ЈАНКОВИЋ НЕМАЊА- вероучитељ

ЈАЋИМОВИЋ БИЉАНА-помоћни радник

ЈЕВТИЋ БОШКО-домар

ЈЕВТИЋ СЛАВИЦА-помоћни радник

ЈЕФТОВИЋ СЛАВИЦА-помоћни радник

ЈОВИЋ ЈЕЛЕНА-проф.разр.наставе

ЈОВИЧИЋ БОЈАНА-куварица

ЈОЧОВИЋ ДРАГИЦА-помоћник директора

ЈОВАНОВИЋ ЈАСМИНА-проф.разр.наставе

КАЉЕВИЋ ЂОРЂИЈЕ-наставник ликовне културе

КЕШЕЉ ВИОЛЕТА-наставеник биологије

КНЕЖЕВИЋ ИВАНА-наставник музичке културе

КОЈИЋ БОЈАН-директор школе

КОЈИЋ БОЈАНА - наставник енглеског језика

КОЈИЋ ВЕСНА-проф.разр.наставе

КОЈИЋ СЛАВИЦА-помоћни радник

КОЈИЋ СЕКУЛИЋ МИЛЕНА-проф.разр.наставе

КОСТИЋ БИЉАНА-помоћни радник

КОСТИЋ НИКОЛА– наставник физичког васпитања 

КРСТАНОВИЋ ГОРДАНА-помоћни радник

КРСТИЋ САНЕЛА-проф.разр.наставе

КРЧМАРЕВИЋ БИЉАНА-помоћни радник

ЛАЗАРЕВИЋ ВЕСНА-наставник немачког језика

ЛАЗАРЕВИЋ МИЛЕНА-проф.разр.наставе

ЛАЗИЋ МАРИЈАНА- проф.разр. наставе

МАЈСТОРОВИЋ НИКОЛА -благајник

МАРИЋ ВЕРА-проф.разр.наставе

МИХАИЛОВИЋ ВЕРИЦА-проф.разр.наставе

МИХАИЛОВИЋ СНЕЖАНА-проф.разр.наставе

МИЛАКОВИЋ ВЕСНА-помоћни радник

МИЛИСАВЉЕВИЋ МАРИНА- проф.разр. наставе

МИЛОВАНОВИЋ КАТАРИНА- проф.разр. наставе

МИЛОВАНОВИЋ ЉИЉАНА-помоћни радник

МИЛОВАНОВИЋ МАРИНА-наставник верске наставе

МИЛУТИНОВИЋ МИЛАНКА-помоћни радник

МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ-помоћни радник

МИТРОВИЋ МИРЈАНА-помоћни радник

МИТРОВИЋ МИЛОРАД-педагошки асистент

НЕГОВАНОВИЋ ОБРАДОВИЋ МАРИЈАНА-проф.разр.наставе

НЕРИЋ АНА- наставник српског језика

НИКОЛИЋ ЂОРЂЕВИЋ ДАНИЈЕЛА-наставник српског језика

НОВАКОВИЋ ТРИВКА-помоћни радник

ОБРАДОВИЋ ЗОРИЦА-проф.разр.наставе

ОБРАДОВИЋ МИЛЕТА -ложач

ОБРАДОВИЋ МАРИЈАНА-проф.разр.наставе

ОСТОЈИЋ ЉИЉАНА- проф.разр.наставе

ПАПРИКА СЊЕЖАНА-наставеник математике

ПЕЈОВИЋ НЕВЕНА-наставник енглеског језика

ПЕТРОВИЋ ДРАГАНА –проф.разр.наставе

ПЕТРОВИЋ ЗЛАТИЈА-проф.разр.наставе

РАДАНОВИЋ ФИЛИП-наставник музичке културе

РАДЕЧ МАЈА- педагог

РАДИСАВЉЕВИЋ ДАНИЈЕЛА-наставник хемије

РАДИСАВЉЕВИЋ МИЛОСАВ-наставник физичког васпитања

РАДИВОЈЕВИЋ СНЕЖАНА-помоћни ра​дник

РАДОВАНОВИЋ СЕЛЕНКА –проф.разр.наставе

РАТКОВИЋ СЛОБОДАНКА-проф.разр.наставе

РЕЂЕВИЋ ВЕСНА-наставник информатике

САЈИЋ СНЕЖАНА-шеф рачуноводства

САНДИЋ МИРЈАНА - наставник географије

СТАНОЈЧИЋ МАЈА  помоћни радник

СТЕПАНОВИЋ Љ. СЛАВИЦА-помоћни радник

СТЕПАНОВИЋ СЛАВИЦА-помоћни радник

ТОЛОВИЋ АНА- проф.разр. наставе

ТОШАНИЋ УРОШ- наставник енглеског језика

УСКОКОВИЋ СЛАЂАНА –помоћни радник   

ФИЛИПОВИЋ БИЉАНА –проф.разр.наставе

ФИЛИПОВИЋ ЗОРИЦА-помоћни радник

 

 

 

 

 

- Нас 104 запослених у Основној школи "Сава Керковић" трудимо се да сваки нови дан у матичној школи и њеним издвојеним одељењима започне ведро и насмејано, а да наша школа буде пријатно и сигурно место за све ученике.

bottom of page