top of page

Хол славних

Ученици носиоци Вукове и Специјалних диплома у школској 2016/2017.

Вуковци

Саша Поповић 81

Ана Обрадовић 81

Андријана Марковић 82

Војин Спасојевић 82

Српски језик

    

Ана Обрадовић 81

Андријана Марковић 82

Оливера Јовановић 83

Милица Марковић 83

Енглески језик

    

Саша Поповић 81

Историја

    

Саша Поповић 81

Јован Томић 82

Физика

    

Андријана Марковић 82

Хемија

    

Андријана Марковић 82

Оливера Јовановић 83

Немачки језик

    

Саша Поповић 81

Војин Спасојевић 82

Филип Ђорђевић 83

Биологија

Саша Поповић 81

Андријана Марковић 82

Математика

    

Андријана Марковић 82

Оливера Јовановић 83

Михаило Миловановић 83

Похвале

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Ана Обрадовић 8-1,

Исидора Кешељ 8-1,

Милица Јовичић 8-1,

Ивана Ивановић 8-1,

Ана Ковачевић 8-1,

Милица Матић 8-1,

Мина Ћирјанић 8-2,

Лазар Николић 8-2

Лазар Михајловић 8-2

Војин Спасојевић 8-2

Ђорђе Пантелић 8-2

Наташа Ивковић 8-2

Андријана Марковић 8-2

Милица Марковић 8-3

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Исидора Кешељ 8-1 и Милица Матић 8-1

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Исидора Кешељ 8-1

ГЕОГРАФИЈА

Јован Томић 8-2

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Милица Јовичић 8-1

Андријана Марковић 8-2

Срђан Ивановић 8-3

ФИЗИКА

Стефан Урошевић 8-1

Оливера Јовановић 8-3

 

БИОЛОГИЈА

Оливера Јовановић 8-3

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Исидора Кешељ 8-1

Андријана Марковић 8-2

 

МАТЕМАТИКА

Стефан Урошевић 8-1

Магдалена Марковић 8-2

bottom of page